• Text on Stage

    Boventiteling in het theater

  • Text on Stage

    Boventiteling in het theater

Text on Stage...

Maakt het theater toegankelijk voor iedereen!

Wat is Text on Stage?

Text on Stage is een LED dot-matrixscherm met volledige kleuren die 3 regels tekst toont. Het belangrijkste/eerste doel van Text on Stage is om ondertiteling in het theater mogelijk te maken. Maar Text on Stage is zeker ook gericht op andere evenementen, zoals reguliere presentaties en openlucht (straat-)theater!

Een Text on Stage scherm is ongeveer 25cm hoog en 1m80 breed. Met deze afmeting is het geschikt om vanaf een korte en lange afstand te lezen. Een belangrijk kenmerk van Text on Stage is de helderheidsregeling van de tekst. In het theater is het nogal donker en het scherm mag het spel niet verstoren.

Link met Text on Top
Text on Stage werkt naadloos samen met Text on Top. De Script Bibliotheek heeft enkele extra functies om het script voor Tekst on Stage te helpen voorbereiden en de Script Player zelf maakt uitvoer mogelijk als ‘ondertitel’ in plaats van woord-voor-woord.

Weergave
De weergave (kleuren, helderheid) wordt op afstand ingesteld door de schrijftolk. Een Text on Stage scherm beschikt overgens ook over een DMX-interface waarmee het apparaat kan worden gekoppeld aan de lichttafel van het theater! Hierdoor kan het theater de Text on Stage scherm besturen (en zelfs integreren!) met de toneelverlichting (en dus de helderheid synchroniseren -en meer!- met de scènes van het stuk).

Montage
Een Text on Stage scherm is uitgerust met twee haakklemmen van 50mm. Met deze haken kan het scherm op een statief (met T-bar) worden gemonteerd of aan de horizontale lichtbalken (trekken) van het theater worden gehangen.

Stroomvoorziening
Omdat Text on Stage werkt zoals Text on Top, heb je alleen een stopcontact nodig. En desgewenst een DMX-kabel om de unit te bedienen via de lichttafel.

Hoe kom ik aan Text on Stage?

Text on Stage is nog volop in ontwikkeling en daarom is Text on Stage op dit moment beperkt beschikbaar en enkel voor de verhuur. Stuurt u mij een bericht voor meer informatie: info@text-on-top.com