Wat is Text on Top?

Text on Top is breed inzetbaar. Zitten er wel eens mensen met een auditieve of visuele beperking in uw publiek? Of wellicht meerdere nationaliteiten die naar uw presentaties of congressen komen? Of wilt u gewoon tekstuele ondersteuning om de kwaliteit van het opnemen van informatie te verbeteren? Dan is Text on Top geschikt voor u.

Text on Top zorgt ervoor dat de gesproken tekst, die door een tolk / reporter om wordt gezet in getypte tekst, getoond kan worden op de presentatie, naast de presentatie in verschillende talen, maar ook op bijvoorbeeld een tablet.

De presentator

De presentator, of spreker, vertelt zijn verhaal in de taal die hij
het best machtig is. Wel zo prettig.

De tolk

De tolk, of reporter, typt met het systeem dat hij of zij gewend is, de tekst van de presentator over. In de computer van deze tolk zit een Text on Top stick. Deze stick zendt de getypte tekst in realtime, woord-voor-woord, naar de computer waarop de presentatie afgespeeld wordt. Het maakt niet uit met welk systeem de tolk werkt (Qwerty, Velotype, Steno, Spraakherkenning, etc.).

De presentatie

In de computer waarop de presentatie draait zit ook een Text on Top stick. Deze heeft een connectie met de tolk / reporter en ontvangt de getypte tekst. Deze wordt over de presentatie geplaats. Het blijft gewoon mogelijk om knoppen te gebruiken die zich onder de ondertiteling zouden kunnen bevinden.


De ondertiteling kan geheel op maat ingesteld worden. De kleur, het lettertype, lettergrootte en plaatsing is door uzelf aanpasbaar zodat het beeld van de presentatie niet verstoord wordt.

Meerdere talen

Text on Top biedt de unieke mogelijkheid om via Google Translate de getypte tekst direct om te zetten naar meerdere talen. In een extra computer wordt ook een Text on Top stick gedaan, zodat ook deze connectie heeft met de tolk / reporter. Vervolgens vertaalt de software de getypte tekst, en de beamer zal op dit extra scherm de tekst in de gewenste talen tonen. Enkel de tolk heeft voor deze dienst een internet verbinding nodig.

De tablet

Wel eens slechte audio installaties gehad? Een meertalig publiek? Een zaal die eigenlijk te vol zit? Of een spreker die binnensmonds praat? Dan biedt de tablet een uitkomst. Maar ook voor slechtzienden kan dit een uitkomst bieden wanneer de zaal te groot is om de ondertiteling goed te kunnen lezen.


D.m.v. een Text on Top Micro stick in een tablet (Windows of Android) kan deze connectie maken met de tolk / reporter. De getypte tekst verschijnt dan beeldvullend op de tablet in de taal die de gebruiker wenst.

Het resultaat

Een blij publiek, een blije presentator en een blije organisator.

Hoe ziet dat eruit?

Beelden zeggen vaak meer dan woorden, vandaar enkele voorbeelden van hoe Text on Top er uit ziet.

Een voorbeeld uit de praktijk

EASPD 20-ste verjaardag in Brussel (2016)
Text on Top is hier gebruikt om in realtime ondertiteling weer te geven op de PowerPoint-presentatie, en tegelijkertijd wordt de tekst zowel in het Engels alsmede in het Frans getoond op het linker scherm. Tevens zijn er tablets uitgereikt waarmee mensen in hun eigen taal kunnen meelezen, bijvoorbeeld in het Nederlands, Spaans en Portugees, …!

Vragen naar aanleiding van deze uitleg? We helpen graag!
Contact