Veel gestelde vragen

Hieronder vindt u antwoorden op veel gestelde vragen. Heeft u een vraag die hier niet bij staat? Dan kunt u ons altijd mailen.

FUNCTIONALITEIT TIJDENS HET TYPEN

Als ik op druk, begin ik niet op een nieuwe regel. Hoe kan ik dit verhelpen?

Waarschijnlijk staat er een instelling niet goed.Druk op F6. Selecteer Tekstinvoer & timing en selecteer de allereerste optie ‘ENTER voegt een nieuwe regel in’.

Hoe kan ik het aantal woorden wijzigen waarbinnen ik nog kan verbeteren?

Druk op F6. Selecteer Tekstinvoer & timing. Wijzig het aantal woorden bij ‘Maximale bewerk-reikwijdte’.

Hoe kan ik snel al mijn tekst wissen?

Druk op F4. Er volgt een bevestigingsvraag of alle tekst echt gewist moet worden. Dit kan nl. niet ongedaan gemaakt worden en zal ook niet worden opgeslagen. Wil je wel een leeg tekstveld, maar moet de tekst wel bewaard worden? Druk dan op Ctrl+F4 of klik op de zwarte nieuwe-pagina knop in de balk linksboven het tekstveld.

Hoe kan snel de positie van de tekst op het presentatiescherm wijzigen?

Met de muis: Klik op de gewenste positie in het blauwe scherm rechtsonder in beeld. De mogelijke posities zijn: Boven, Iets lager, Bodem, Iets hoger en Volledig scherm.

Met het toetsenbord: Numpad7 (Boven), Numpad4 (Iets lager), Numpad0 (Bodem), Numpad1 (Iets hoger) en Numpad plus (Volledig scherm). Je kan ook Ctrl+1, Ctrl+2, Ctrl+3, Ctrl+4 en Ctrl+5 gebruiken.

Hoe kan ik snel de huidige ondertitel op de presentatie wissen?

Met muis: Druk op de knop ‘wissen’ in het dashboardpaneel rechts in beeld.

Met toetsenbord: Druk op Numpad del. De tekst zal verdwijnen. Maar de achtergrond zal zichtbaar blijven. Zodra er weer getypt wordt, zal de tekst weer verschijnen.

Hoe kan ik snel de ondertitels + achtergrond op de presentatie verbergen?

Met muis: Druk op de knop ‘Verberg’ in het dashboardpaneel rechts in beeld. Dit is handig als er een video met ondertitels wordt getoond.

Met toetsenbord: Druk op Ctrl+0. De tekst en de achtergrond zullen verdwijnen.
NB. Dit moet expliciet weer aangezet worden!

PRESENTATIE

Hoe verander ik het lettertype op de presentatie?

Druk op F6. Selecteer Presentatie-weergave. Klik op lettertype.

Hoe verander ik de lettergrootte op de presentatie?

Druk op F6. Selecteer Presentatie-weergave. Verander het percentage naast het lettertype. Dit kan ook direct met sneltoetsen Ctrl + en Ctrl -.

Hoe verander ik de achtergrondkleur op de presentatie?

Druk op F6. Selecteer Presentatie-weergave. Verander de kleur bij ‘Achtergrondkleur’. De transparantie van de achtergrond kan hier ook ingesteld worden door het percentage aan te passen. Hier kan ook aangegeven worden of de achtergrond alleen achter de tekst moet of in een rechthoekig blok. En of de achtergrond over de volledige schermbreedte moet komen.

Hoe verander ik de transparantie van de achtergrond op de presentatie?

Druk op F6. Selecteer Presentatie-weergave. Verander de waarde van transparantie van de achtergrond naast de achtergrondkleur.

Hoe verander ik het aantal regels op de presentatie?

Druk op F6. Selecteer Presentatie-weergave. Verander het nummer bij ‘Ondertitelhoogte’.

Hoe wijzig ik de marges op de presentatie?

Druk op F6. Selecteer Presentatie-scherm. Verander waarden bij Topmarge, Linker marge, Rechter marge en Bodemmarge.

TWEEDE SCHERM & LOKALE SCHERM (Typomgeving van typist)

Hoe kan ik tekst op een tweede scherm laten zien?

Sluit het tweede scherm aan. Druk op F12.

Hoe wijzig ik de lettergrootte op het tweede scherm?

Druk op F6. Selecteer Lokale weergave. Verander de lettergrootte bij ‘Tweede scherm/beamer’.

Hoe wijzig ik de letterkleur op het tweede scherm?

Druk op F6. Selecteer Lokale weergave. Verander de tekstkleur bij ‘Tweede scherm/beamer’.

Hoe wijzig ik de achtergrondkleur op het tweede scherm?

Druk op F6. Selecteer Lokale weergave. Verander de achtergrondkleur bij ‘Tweede scherm/beamer’.

Hoe wijzig ik de marges op het tweede scherm?

Druk op F6. Selecteer Lokale weergave. Verander waarden bij Topmarge, Linker marge, Rechter marge en Bodemmarge.

Hoe wijzig ik de lokale lettergrootte?

Druk op F6. Selecteer Lokale weergave. Verander de lettergrootte bij ‘Tekstweergave’.

Hoe wijzig ik de lokale letterkleur?

Druk op F6. Selecteer Lokale weergave. Verander de tekstkleur bij ‘Tekstweergave’.

Hoe wijzig ik de lokale achtergrondkleur?

Druk op F6. Selecteer Lokale weergave. Verander de achtergrondkleur bij ‘Tekstweergave’.

Hoe toon ik altijd de huidige tijd?

Druk op F6. Selecteer Lokale weergave. Vink ‘Toon de tijd’ aan bij ‘Dashboard venster’.

DE VERTAALSERVICE

Wat is de vertaalservice?

M.b.v. de vertaalservice kan via Google Translate direct de getypte tekst omgezet worden naar een andere taal. Zodoende kan er in 1 taal getypt worden en wordt de tekst op het presentatiescherm in een andere taal getoond.

Hoe activeer ik de vertaalservice?

Druk op F3. Om de vertaalservice te activeren moet er een Text on Top Gebruikersaccount aangemaakt worden. Druk hiervoor op de knop Login/Aanmelden. Via het Text on Top Gebruikersaccount toegang kan vervolgens worden aangemeld of ingelogd.

Hoe geef ik bij de vertaalservice aan in welke taal ik typ?

Druk op F3. Selecteer de correcte taal bij ‘Schrijftaal’.

Hoe activeer ik bij de vertaalservice een taal waarnaar vertaald moet worden?

In de balk direct boven het tekstveld kan je op de vlag klikken en de juiste taal kiezen. Of druk op F3. Vink een kanaal aan om deze te activeren. Selecteer of deze via Google Translate of Bing Translate vertaald moet worden. Selecteer vervolgens de taal die aan dit kanaal toegewezen wordt. Om talen te verbergen waarin je toch nooit typt, klik je op de …-knop om aan te geven welke talen je ondersteund.

SCRIPTPLAYER & SHORTFORMS/AFKORTINGEN

Wat is de scriptplayer?

M.b.v. de scriptplayer kunnen grotere teksten (bijv. liedjes of speeches) die al digitaal beschikbaar zijn vooraf toegevoegd worden. Zodat deze op flexibele wijze afgespeeld kunnen worden.

Hoe voeg ik een tekst toe in de scriptplayer?

Druk op F7. Klik op ‘Onderhoud’ om de Script bibliotheek/draaiboek manager te tonen. Klik op ‘Nieuw’ om de Script tekstverwerker te openen.

Tekst kan worden ingeladen via een bestand door op ‘importeer tekst vanuit een bestand’ te klikken.
Tekst kan ook direct worden ingetypt in het tekstvenster of door te kopiëren en plakken vanuit een andere applicatie.

Wat zijn shortforms of afkortingen?

Een shortform is een afkorting die tijdens het typen automatisch vervangen kan worden door de longform (de lange variant). Dit kan handig zijn wanneer er regelmatig moeilijke, lange woorden of namen getypt moeten worden.

Hoe voeg ik een shortform/afkorting toe?

Druk op F5. Voer de shortform/afkorting in in het linker tekstveld. Druk op TAB. En de longform of het volledige woord in het rechter tekstveld. Druk op enter of klik op de knop Toevoegen om deze toe te voegen aan de lijst. Dit kan ook tijdens het typen met de sneltoets F9.

Hoe wijzig ik een shortform/afkorting?

Druk op F5. Klik direct op de shortform of longform om deze in de lijst te wijzigen. Druk op enter om de wijziging te bevestigen.

Hoe wis ik een shortform/afkorting?

Druk op F5. Klik direct op de shortform en druk op delete of backspace. Druk op enter om de wijziging te bevestigen.